English version  
 

ПРОИЗВОДСТВО И ЗАГОТОВКА НА СУШЕНИ БИЛКИ, ПЛОДОВЕ И ПОДПРАВКИ

Основна дейност на кооперация “Сакарска билка” е производство и заготовка на сушени билки, плодове и подправки (диворастящи или култивирани), предназначени за употреба във фармацевтичната и хранителна промишленост.

Фирмата разполага с две добре оборудвани производствени бази, в Тополовград и Стара Загора, където продукцията се почиства, обработва, пакетира и съхранява до експедицията й. Самите билки се събират или култивират предимно в екологично чисти райони на страната. Отнасяме се с особена грижа към всички аспекти на качеството. На всеки етап от производството се упражнява стриктен контрол. За всеки продукт можем да предложим сертификат за анализ, извършен от независима оторизирана организация в съответствие с европейските стандарти или специфичните изисквания на клиента. Фирмата ни е в процес на внедряване на система за управление на качеството ISO 9000.

От 1996 год. фирмата е самостоятелен износител на продукцията си. За това време сме успели да създадем много добри контакти с фирми от Германия, Италия, Швейцария, Полша, Русия. Ние предпочитаме да гледаме на клиентите си като на партньори. Стремим се да разберем техните нужди, за да гарантираме съответствие с изискванията им и допринесем за добрите резултати в работата им.

 
     
 
     
 
Туристически информационен център Стара Загора