Шивашка и текстилна промишленост Стара Загора
Шивашка и текстилна промишленост Стара ЗагораРАЗВИТИЕ НА ОТРАСЪЛ "МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ" В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

 

Област Стара Загора е разположена в Южна България и е включена в територията на Южен централен планов район. Заема площ от 5 147 кв. км, а населението й наброява 390 000 жители, разпределени в 11 общини, а гъстотата му е над средната за страната – 76 души на км2. Областният център е град Стара Загора с население 180 000 Повърхността е разнообразна и включва части от Стара планина, Средна гора и Горнотращийската низина. Климатът е умерено контитентален със средиземноморско влияние, средната годишна температура е 13°С и валежи 612 мм/ км2.

В област Стара Загора е разположено най-голямото в България находище на лигнитни въглища и множество минерални извори. Плодородните почви и горите в планинските територии са природни ресурси, създаващи благоприятни условия за развитие на регионалната икономика.

През територията на областта преминават, а в областния център се пресичат основни национални транспортни, комуникационни и тръбопроводни трасета – железопътни линии, пътища, оптични кабели, газопровод. Кръстопът на международните пътища, свързващи Европа с Турция, Азия и Африка, Стара Загора се намира в близост и до международни пристанища (Бургас 180 км, Александруполис, Гърция 300 км и Русе на река Дунав 235 км и летище (Пловдив 90 км).

Област Стара Загора има добре развити здравна и образователна система, а множеството културни институции продължават богатите културно-исторически традиции в региона.

Водещ отрасъл на икономиката на региона е промишлеността (над 70% от приходите в икономиката). Голям дял в нея имат добивът на лигнитни въглища и на електроенергия (30 % от произвежданото електричество в България). Други водещи производства за региона са машиностроене (електроника, хидравлика, машини за хранително-вкусовата промишленост, военно-техническо); лека промишленост (хранително-вкусова), козметика и други.

Селското стопанство е с по-малък дял в регионалната икономика, но е с голям потенциал за развитие поради благоприятните почвено-климатични условия. Отглеждат се плодове, зеленчуци, лозя, зърнени (пшеница, царевица, ечемик) и технически (памук, слънчоглед, маслодайна роза, лавандула) култури. Животновъдството също се развива с добри темпове през последните години.

Шивашката промишленост е бързо развиващ се отрасъл в регион Стара Загора, както и в цялата страна. В Стара Загора се намира едно от най-старите и големи предприятия за трикотажни изделия. То е създадено през 1926 г. година и неговото производство е добре познато не само в България, но и във Финландия, Швеция, САЩ, Германия и Франция.

В региона се създават и развиват множеството малки специализирани фирми, създадени през годините на преструктуриране на регионалната икономика, когато много добри специалисти започват да градят своя бизнес. Тези фирми по правило са малки и се отличават с по-голяма гъвкавост. Голяма част от тях работят на ишлеме за чужди компании от Западна Европа, но някои са вече добре известни. С натрупването на опит обаче все повече нараства стремежът им за организиране на собствено производство, самостоятелно излизане на пазара и дори защитаване на собствена марка.

Фирмите от шивашката промишленост от регион Стара Загора имат разнообразно производство:

  • Облекла - Конфекция, Авторски (бутикови) облекла, Булчински облекла и облекла за особени случаи, Работни, специализирани, униформени и защитни и предпазни облекла, Машинна бродерия
  • Кожени изделия и обувки
  • Текстил, трикотаж и кожи
  • Спомагателни материали за текстилното и трикотажно производство и за кожухарската, кожарска и обувна промишленост

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Европейски съюз