Шивашка и текстилна промишленост Стара Загора
Шивашка и текстилна промишленост Стара Загора
ПРОИЗВОДСТВО НА СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА КОЖУХАРСКАТА, КОЖАРСКАТА И ОБУВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

 


 

 

 

 
 
 
 
 
Европейски съюз