Шивашка и текстилна промишленост Стара Загора
Шивашка и текстилна промишленост Стара Загора
ПРОИЗВОДСТВО НА ОБУВКИ

 

"СОЛЕЙ" ООД всички данни

Производство на ортопедични артикули от еластични материи - наколенки, наглезенки.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Европейски съюз