Шивашка и текстилна промишленост Стара Загора
Шивашка и текстилна промишленост Стара Загора

ПРОИЗВОДСТВО НА КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ И ОБУВКИ ОБУВКИ

"СОЛЕЙ" ООД Стара Загора
Регистрация по Търговски закон Дружество с ограничена отговорност
Година на основаване 2002
Брой заети лица 18
Членува в

 

Сертификат за качество  
   
Дейност

Производство на ортопедични артикули от еластични материи - наколенки, наглезенки.

   
Технологични и производствени възможности  
Машини за текстилното и трикотажно производство да
Тъкачни и плетачни машини и автомати  
Шевни и оверлог машини 17 бр.
Гладачна техника  
Кроячна и настилна техника  
Бродиращи автомати 2 бр.
Машини за кожарската и обувната промишленост  
Други Автомати за топло и студено рязане на еластични материи
Софтуер  
Друго  
Капацитет на производство:  
Условия на труд

Помещения за почивка на персонала

   
Производствена програма

Ортопедични артикули от еластични материи - наколенки, наглезенки.

   
Търговски обекти в следните  градове:  
Основни пазари за износ: Франция
Относителен дял на износа от  оборота за 2003 г.:  
   
Адрес гр. Стара Загора ул. "Д-р Т. Стоянович " бл. 2 ет. 7 вх. А ап. 38
Телефон 042/603463
Факс 042/603463
Ел. поща st.zagorasoley@mail.bg
Интернет адрес  
Езици за кореспонденция български, руски, френски
Лице за контакт Кольо Маринов Колев
   

 

Европейски съюз Браншовите каталози са разработени с финансовата помощ на Европейския съюз - Програма "Икономическо и социално сближаване"
© 2004 АРИР Стара Загора. Всички права запазени.