Община Раднево
Община Раднево
 
Общин а Раднево
Общината

powered by FreeFind

 

Общината

     Община Раднево е разположена в източната част на Горнотракийската низина и се включва в административните граници на област Стара Загора.

Карта на Старозагорски регионПодробна карта на общината

Източник: Годишник на общините в България 2002, ФРМС
Подробна карта на общината може да намерите тук..

     Граничи със землищата на съседните общини - Стара Загора, Нова Загора, Тополовград и Гълъбово.

     Географското положение на общината я определя като важен транспортен възел, през който се осъществяват пътните връзки между Северна и Южна България. През нея преминава главен път Е-85 (Русе - Капитан Андреево), свързващ Румъния с Турция и Гърция, а в посока север-юг - железопътна линия, свързваща градовете Нова Загора - Раднево - Гълъбово - Симеоновград.

     Заетата от общината площ възлиза на 545,15 кв. км, което представлява 0.5% от територията на страната и 10.6% от територията на областта.

     69.30% от общата площ са селскостопански фонд, 3.19% - горски фонд, 5.82% - фонд "Населени места", 3.93% - водни площи, пътища и инфраструктура и 17.76% - територии за добив на полезни изкопаеми .


История 
Природни ресурси 
Местни власти 
     

(c) 2003 Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

USAID Foundation for Local Government Reform

Проект "Изграждане на положителен образ на общините Гълъбово, Раднево и Чирпан - основа за
създаване на доверие у граждани и външни партньори", финансиран от
Американска агенция за международно развитие чрез Фондация за реформа в местното самоуправление