Мебелна промишленост Стара Загора
Мебелна промишленост Стара Загора

ДРУГИ ДЪРВЕНИ ИЗДЕЛИЯ ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОЧИ ОТ ДЪРВЕСНИ ЧАСТИЦИ

"ГАБРОВНИЦА" АД с. Горно Сахране
 Регистрация по Търговски закон Акционерно дружество
 Година на основаване 1943
 Брой заети лица 200
 Членува в

Българска търговско промишлена палата
Българска стопанска камара

 Сертификат за качество в процес на сертификация
   
 Дейност

Производство и продажба на плочи от дървесни частици ПДЧ, ЛПДЧ, MDF, ламиниран паркет, профили и платна за врати.

   
 Технологични и производствени възможности  
 Оборудване Оборудване за производство на плочи от дървесни частици, автоматична линия от фирма Шенк - Германия и две линии за ламиниране на плочи
 Софтуер Microsoft Office
 Капацитет на производство: 120 000 м3 годишно
 Условия на труд

Много добри. Безплатен транспорт на всички работници. Почивна база в гр. Царево

   
 Производствена програма

Плочи от дървесни частици ПДЧ, ЛПДЧ, MDF, ламиниран паркет, профили и платна за врати.

   
Търговски обекти в следните градове: Дистрибутори в София, Пловдив, Хасково, Варна, Добрич.
   
 Адрес с. Горно Сахране общ. Павел баня обл. Стара Загора
 Телефон 04357 230
 Факс

04357 317

 Ел. поща

gabrovnitsa.ad@gabrovnitsa.com

 Интернет адрес http://www.gabrovnitsa.com
 Езици за кореспонденция български, английски, турски
 Лице за контакт  
   

 

Европейски съюз Браншовите каталози са разработени с финансовата помощ на Европейския съюз - Програма "Икономическо и социално сближаване"
© 2004 АРИР Стара Загора. Всички права запазени.