Мебелна промишленост Стара Загора
Мебелна промишленост Стара ЗагораДОБАВЕТЕ ДАННИТЕ ЗА ВАШАТА ФИРМА В КАТАЛОГА

(След приключване на проекта, фирмите с адресна регистрация в област Стара Загора могат да се включат в каталога срещу годишна такса от 15 лв., а останалите - срещу годишна такса от 30 лв.)

 

Име на фирмата
 Регистрация по Търговски закон
 Година на основаване
 Брой заети лица
 Членува в


 Сертификат за качество
   
 Дейност

   
 Технологични и производствени възможности  
 Оборудване
 Софтуер

 Капацитет на производство:
 Условия на труд
   
 Производствена програма

   
Търговски обекти в следните градове:
   
 Адрес
 Телефон
 Факс
 Ел. поща
 Интернет адрес
 Езици за кореспонденция

български
руски
английски
немски
френски
испански
италиански
други, моля посочете

 Лице за контакт
   
 
   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Европейски съюз