Машиностроене за хранително-вкусовата и питейна промишленост Стара Загора
Машиностроене за хранително-вкусовата и питейна промишленост Стара ЗагораПРОИЗВОДСТВО НА НЕРЪЖДАЕМА БАКОВА АПАРАТУРА

 

СД "ГАСПАР ГОДО" всички данни

Производство и монтаж на единични машини и съоръжения в областта на екологията, общото, хранително-вкусовото и химическо машиностроене.
Неръждаема бакова апаратура с вместимост от 0,5 куб. м. до 250 куб. м.; технологични машини за млекопреработването, консервната промишленост, винопроизводството, филтри за очистване на течности и газове; нестандартно оборудване по документация на клиентите.


МАШКОМПЛЕКТ ООД всички данни

Производство на оборудване за хранително вкусовата промишленост


СД “ПроМилк Николови и сие” всички данни

Проектиране на млекопреработвателни предприятия. Конструиране, изработка и внедряване на нови изделия за преработка на мляко. Доставка, монтаж, шеф-монтаж, настройка, пуск на съоръжения, линии, предприятия за преработка на мляко.


ХРАНМАШ инж. ООД всички данни

Проектиране, доставка и монтаж на:
Оборудване за производство и бутилиране на безалкохолни напитки,
Оборудване за бутилиране на минерална вода и др. хранителни течности,
Оборудване за производство на плодово-зеленчукови консерви,
Оборудване за производство на халва

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Европейски съюз