Машиностроене за хранително-вкусовата и питейна промишленост Стара Загора
Машиностроене за хранително-вкусовата и питейна промишленост Стара Загора

ПРОИЗВОДСТВО НА ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ЛИНИИ ЗА:

ОПАКОВЪЧНА ТЕХНИКА

 

КОМПАКС АД всички данни

Проектиране, конструиране, производство и внедряване на машини за дозиране и пакетиране и машини за термоформоване на пласмасови опаковки.


МАШКОМПЛЕКТ ООД всички данни

Производство на оборудване за хранително вкусовата промишленост


Техноинвест инженеринг ООД всички данни

Проектиране и производство на машини, технологични линии и комплектни фабрики за хранителната промишленост.


ЕТ “КОЛОР ПЛАСТ – ИВАН РАШОВСКИ” всички данни

Производство на пластмасови опаковки; производство и внедряване на БЛАСТАВТОМАТИ – за производство на кухи изделия (бутилки) от РЕ; РР и др. пластмаси;
МАШИНИ за издуване на бутилки от преформи РЕТ;
МЕЛНИЦИ за пластмасови технологични и други отпадъци;
Разработка и производство на инструментална екипировка – обемни бласт и шприц форми по заявен от клиента дизайн и вместимост.


”Тан и Ко” ООД всички данни

Проектиране, разработка, производство, рециклиране и модернизация, монтаж и сервиз на машини и комплектни линии за хранителновкусовата, химическата, маслоекстракционната, парфюмерийнокозметичната и биотехнологичната промишленост

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Европейски съюз