Машиностроене за хранително-вкусовата и питейна промишленост Стара Загора
Машиностроене за хранително-вкусовата и питейна промишленост Стара ЗагораНОВИНИ ЗА ОТРАСЪЛ "МАШИНОСТРОЕНЕ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА И ПИТЕЙНА ПРОМИШЛЕНОСТ" В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

 

НОВО!
ПРИЛАГАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА МАШИННАТА ДИРЕКТИВА НА ЕС
ПРИ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА МАШИНИ ЗА
ХРАНИТЕЛНАТА И ПИТЕЙНА ИНДУСТРИЯ

    Ръководството изяснява в практически план действията, които производителят на машини за хранителната и питейна индустрия трябва да предприеме, за да постави знака СЕ на своята продукция. Разгледана е Машинната директива на ЕС и съответните наредби от българското законодателство. От приложенията, в които са систематизирани основните нормативни документи и стандарти, отнасящи се към машините за хранителната и питейна индустрия, особено значение има таблица за оценка на съответствието и анализ на риска, с помощта на която всеки производител може самостоятелно да анализира всички рискове, свързани с дадена машина и да установи на кое съществено изискване тя трябва да отговаря. Писмено документираният анализ на рисковете трябва да бъде приложен към техническото досие на машината. Едва тогава може да се пристъпи към съставяне на декларация за съответствие, в която производителят потвърждава съответствието на машината с важните директиви на ЕС и поставяне на знака СЕ.

повече

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Европейски съюз