Машиностроене за хранително-вкусовата и питейна промишленост Стара Загора
Машиностроене за хранително-вкусовата и питейна промишленост Стара Загора

ПРОИЗВОДСТВО НА ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ЛИНИИ ЗА:

МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

 

СД “ПроМилк Николови и сие” всички данни

Проектиране на млекопреработвателни предприятия. Конструиране, изработка и внедряване на нови изделия за преработка на мляко. Доставка, монтаж, шеф-монтаж, настройка, пуск на съоръжения, линии, предприятия за преработка на мляко.


ХРАНМАШ инж. ООД всички данни

Проектиране, доставка и монтаж на:
Оборудване за производство и бутилиране на безалкохолни напитки,
Оборудване за бутилиране на минерална вода и др. хранителни течности,
Оборудване за производство на плодово-зеленчукови консерви,
Оборудване за производство на халва

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Европейски съюз