Машиностроене за хранително-вкусовата и питейна промишленост Стара Загора
Машиностроене за хранително-вкусовата и питейна промишленост Стара Загора

ПРОИЗВОДСТВО НА ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ЛИНИИ ЗА:

МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Европейски съюз