Машиностроене за хранително-вкусовата и питейна промишленост Стара Загора
Машиностроене за хранително-вкусовата и питейна промишленост Стара ЗагораПРОИЗВОДСТВО НА ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА

 

"ХЕКСОД" ООД всички данни

Сервиз, рециклиране, основни ремонти на металорежещи машини с ЦПУ. Високоточна механична обработка на детайли на машини с ЦПУ.
Производство на детайли за фирма "ONDAL" - Германия; производство на резервни части за линии за бутилиране и др. Резервни части за автомобилостроене и др.


ЕТ "Стандарт-Боев" всички данни

Проектиране и производство на инструментална екипировка.
Шприцформи за пластмасови детайли; шприцформи за алуминиеви детайли; кокили за алуминиеви детайли; пресформи за каучукови изделия; щанци за изсичане, огъване и изтегляне; пресформи за издуване; щанцоване на детайли


ЕТ “КОЛОР ПЛАСТ – ИВАН РАШОВСКИ” всички данни

Производство на пластмасови опаковки; производство и внедряване на БЛАСТАВТОМАТИ – за производство на кухи изделия (бутилки) от РЕ; РР и др. пластмаси;
МАШИНИ за издуване на бутилки от преформи РЕТ;
МЕЛНИЦИ за пластмасови технологични и други отпадъци;
Разработка и производство на инструментална екипировка – обемни бласт и шприц форми по заявен от клиента дизайн и вместимост.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Европейски съюз