Машиностроене за хранително-вкусовата и питейна промишленост Стара Загора
Машиностроене за хранително-вкусовата и питейна промишленост Стара ЗагораДОБАВЕТЕ ДАННИТЕ ЗА ВАШАТА ФИРМА В КАТАЛОГА

(След приключване на проекта, фирмите с адресна регистрация в област Стара Загора могат да се включат в каталога срещу годишна такса от 15 лв., а останалите - срещу годишна такса от 30 лв.)

 

Име на фирмата
Регистрация по Търговски закон
Година на основаване
Брой заети лица
Членува в


Сертификат за качество
   
Дейност

   
Технологични и производствени възможности  
Оборудване
Софтуер

   
Производствена програма

   
Иновационна дейност
   
Адрес
Телефон
Факс
Ел. поща
Интернет адрес
Езици за кореспонденция

български
руски
английски
немски
френски
испански
италиански
други, моля посочете

Лице за контакт
   
 
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Европейски съюз