Машиностроене за хранително-вкусовата и питейна промишленост Стара Загора
Машиностроене за хранително-вкусовата и питейна промишленост Стара Загора

Стара Загора се е утвърдила като център на производството на машини за хранително-вкусовата промишленост. Традициите в отрасъла, създадени в първото специализирано предприятие - “Хранинвест Хранмашкомплект” АД, се запазват и развиват от множеството по-малки специализирани фирми с по-голяма гъвкавост и специализация, с високо качество на производството. Още за регион Стара Загора


НОВО!
ПРИЛАГАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА МАШИННАТА ДИРЕКТИВА НА ЕС
ПРИ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА МАШИНИ ЗА
ХРАНИТЕЛНАТА И ПИТЕЙНА ИНДУСТРИЯ

   
ТЪРСИ ПО КЛЮЧОВА ДУМА  
   
ТЪРСИ ПО СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ:  
   
Производство на оборудване и технологични линии за: Производство на неръждаема бакова апаратура
Млекопреработвателната промишленост,
Консервната промишленост,
Питейната промишленост,
Месопреработвателната промишленост,
Хлебопроизводство и сладкарство,
Опаковъчна техника
Производство на инструментална екипировка

Високоточна механична обработка на машини с ЦПУ


Доставка на метали, инструменти и крепежни елементи
Електроавтоматика Инженерингова дейност
   
ТЪРСИ ПО АЗБУЧЕН РЕД  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Европейски съюз