Покани

В Официалния вестник на ЕС от 16 юни са публикувани покани за представяне на предложения за финансиране на европейски политически партии и политически фондации.

Покана за финансиране (№ IX-2021/01) – „Финансиране за европейски политически партии“

Целта на финансирането е да се окаже подкрепа за дейности и цели на европейските политически партии, определени в техните устави, за финансовата година от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г.

Видът на средствата представлява финансиране за европейските политически партии в съответствие с дял ХI от Финансовия регламент („финансиране“). Вноската е под формата на възстановяване на процент от действително направени разходи, които са допустими за възстановяване.

Максималната сума, която се изплаща на бенефициера от страна на Европейския парламент, не трябва да надвишава 90 % от възстановимите разходи, посочени в прогнозния бюджет, и 90 % от действително извършените възстановими разходи.

Предвиденото финансиране за финансовата 2021 година по статия 402 от бюджета на Парламента „Финансиране на европейските политически партии“ възлиза на 46 000 000 EUR, съгласно приетия от Парламента проект на бюджетна прогноза. Наличните бюджетни кредити, които ще бъдат разпределени, ще бъдат определени от бюджетния орган в окончателния одобрен бюджет за 2021 г.

Заявленията за финансиране са допустими, ако:

 • са внесени в писмен вид, като е използван формулярът за заявление, приложен към настоящата покана, заедно с всички изисквани придружаващи документи;
 • съдържат ангажимент, изразен писмено чрез подписването на формуляра за декларация, приложен към настоящата покана, с който заявителят приема реда и условията, както и критериите за отстраняване, определени в приложение 1а към Решението на Бюрото от 1 юли 2019 г.;
 • съдържат писмо от законен представител, удостоверяващ разрешението за поемане на правни задължения от името на заявителя;
 • са изпратени до председателя на Европейския парламент до 30 септември 2020 г. под формата на електронно копие, за предпочитане в pdf формат, на следния e-mail: 

Оригиналните заявления се съхраняват от заявителя и се изпращат на Парламента в своята цялост или частично при поискване от службите на Парламента на следния физически адрес:

President of the European Parliament
Attn. Mr Didier Kléthi, Director-General of Finance
SCH 05B031 L-2929
Luxembourg
LUXEMBOURG

Покана за представяне на предложения (№ IX-2021/02) – „Безвъзмездни средства за европейските политически фондации“

Целта на финансирането е да се окаже подкрепа за работната програма на европейските политически фондации за финансовата година от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г.

Видът на средствата представлява финансиране за европейските политически фондации в съответствие с дял VIII от Финансовия регламент („финансиране“). Безвъзмездните средства са под формата на възстановяване на процент от действително направени допустими разходи.

Максималната сума, която се изплаща на бенефициера от страна на Европейския парламент, не надвишава 95 % от допустимите разходи, посочени в прогнозния бюджет, нито 95 % от действително извършените допустими разходи.

Предвиденото финансиране за финансовата 2021 година по член 403 от бюджета на Парламента „Финансиране на европейските политически фондации“ възлиза на 23 000 000 EUR, съгласно приетия от Парламента проект на бюджетна прогноза. Наличните бюджетни кредити, които ще бъдат разпределени, ще бъдат определени от бюджетния орган в окончателния одобрен бюджет за 2021 г.

Заявленията за финансиране са допустими, ако:

 • са внесени в писмен вид с формуляра, приложен към настоящата покана, заедно с всички изисквани придружаващи документи;
 • съдържат ангажимент, изразен писмено чрез подписването на формуляра за декларация, приложен към настоящата покана, с който заявителят приема общите условия, както и критериите за отстраняване, определени в приложение 1б към Решението на Бюрото от 1 юли 2019 г.;
 • съдържат писмо от законен представител, удостоверяващ разрешението за поемане на правни задължения от името на заявителя;
 • са изпратени до председателя на Европейския парламент до 30 септември 2020 г. под формата на електронно копие, за предпочитане в pdf формат, на следния e-mail: 

Оригиналните заявления се съхраняват от заявителя и се изпращат на Парламента в своята цялост или частично при поискване от службите на Парламента на следния физически адрес:

President of the European Parliament
Attn. Mr Didier Kléthi, Director-General of Finance
SCH 05B031 L-2929
Luxembourg
LUXEMBOURG

Пълния текст на поканите можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за финансиране (№ IX-2021/01) – „Финансиране за европейски политически партии“ (2.51 MB, PDF)

Покана за представяне на предложения (№ IX-2021/02) – „Безвъзмездни средства за европейските политически фондации“ (2.12 MB, PDF)

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

vote2024

 

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg