Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Обява за търг

logoSZ 

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ОБЯВЯВА

На 25.03.2020 г. от 10.00 часа да се проведе публичен търг с явно наддаване, за учредяване право на строеж в Поземлен имот с идентификатор 68850.515.679 по КККР на гр. Ст. Загора, с площ 828 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, представляващ УПИ ХV679, кв. 1 по ПУП на гр. Ст. Загора, за изграждане на сграда със застроена площ 523.14 кв. м, разгъната застроена площ /без сутерени/ - 3083.59 кв. м и разгъната застроена площ /със сутерени/ 4652.01 кв. м, включваща две подземни нива, партер, три надземни нива и терасовиден етаж.

Начална тръжна цена                                                    1 915 000 лева без ДДС

Депозит за участие                                                             300 000 лева

Стъпка на наддаване                                                        190 000 лева       

Спечелилият търга е длъжен да разработи работен проект, който изцяло да бъде съобразен с класирания на първо място, съгласно Решение № 10-00-1103/24.06.2019 г. на Кмета на Общината предварителен проект за изграждане на сграда в УПИ ХV679, кв. 1 по ПУП на гр. Стара Загора.

Тръжната документация да се предоставя на желаещите за участие в срок до 12.00 часа на 23.03.2020 год., от Център за услуги и информация на общината – работно място № 5 и № 6, срещу 60 лева /с ДДС/, внесени в касата на община Стара Загора.

Депозитите за участие в търга се внасят само по б.с/ка на община Стара Загора: "УниКредит Булбанк" АД, ВIС код: UNCRBGSF, IВАN: ВG 65 UNCR 7000 332 223 6387 до 16.00 ч. на 23.03.2020 год.

Документите за участие се подават пред комисията, в деня на търга.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА САЙТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА http://starazagora.bg / ТЪРГОВЕ/ И НА ТЕЛ. 042/ 614 676

На 24.03.2020 в Стара Загора, "Капитал" организира среща на бизнеса и местната власт

Среща на бизнеса и местната власт организира "Капитал" в Стара Загора. Тя ще се състои на 24.03.2020 от 10 часа в Парк-Хотел Стара Загора.
Основни теми на събитието са: "Енергийният преход и предизвикателствата за регионалната икономика", "Как ще се промени Стара Загора след новия Общ устройствен план", "Как градът става по-умен и по-зелен", "Ще има ли Стара Загора нов творчески квартал" и др.
Регистрация за присъствие на събитието може да направите и от тук:

Бюлетин м. януари 2020 на Европа Директно - Стара Загора Брой 10/2019 (57)

Изтеглете Бюлетин м. януари 2020 на Европа Директно - Стара Загора Брой 1/2020 (57) 

PDF - ( Файловото разширение - .PDF ) е отворен стандарт за размяна на документи. Целта на този формат е да уеднакви начина на визуализация на документи на различни устройства и операционни системи. При него се описва структурата на една страница и формата се запазва независимо от системата, която го отваря.

Изтегли цветен Бюлетин м. януари 2020 на Европа Директно - Стара Загора Брой 1/2020 (57) във формат PDF

Бюлетин м. декември 2019 на Европа Директно - Стара Загора Брой 10/2019 (56)

Изтеглете Бюлетин м. декември 2019 на Европа Директно - Стара Загора Брой 10/2019 (56) 

PDF - ( Файловото разширение - .PDF ) е отворен стандарт за размяна на документи. Целта на този формат е да уеднакви начина на визуализация на документи на различни устройства и операционни системи. При него се описва структурата на една страница и формата се запазва независимо от системата, която го отваря.

Изтегли цветен Бюлетин м. декември 2019 на Европа Директно - Стара Загора Брой 10/2019 (56) във формат PDF

Онлайн ръководството ще помага на бизнеса да извърши така необходимата дигитална трансформация

Онлайн ръководството по дигитална трансформация е създадено по проект „Дигитализация – Стратегическо ръководство за дигитализация на МСП“, изпълняван по програма Еразъм+, в който партньор от българска страна е Търговско-Промишлена Палата Враца.

Ръководството съдържа полезна информация относно разработването и прилагането на индивидуална стратегия за дигитална трансформация на МСП в сферата на бизнес услугите и информация и предложена допълнителна литература относно различните видове дигитални технологии. Всеки желаещ да работи по-задълбочено по темата би могъл да се запознае с Процесния модел за дигитална трансформация в ПДФ формат (който е достъпен на английски език) и да научи повече по следните теми:

Значението на дигитализацията в съвременната конкурентна среда Европейски политики в сферата на дигитализацията
Дигитализация и организационно развитие Оформяне на дигитален процес на трансформация в МСП
Промяна на бизнес модели
Ефектите от дигиталната трансформация върху компаниите
Онлайн ръководството ще спомогне за процеса на дигитална трансформация в компаниите, който е изключително важен за тяхното бъдещо развитие и успех.

Програма "Rising UP in Spain” 2019 е насочена към предприемачи, които искат да основат стартъпи в Испания

Програма "Rising UP in Spain” 2019 е насочена към предприемачи, които искат да основат стартъпи в Испания. Крайният срок и информация за начина за кандидатстване можете да намерите на страницата на програмата ТУК 

 

Certificates

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

Contact Us

127 General Stoletov Street,
6000 Stara Zagora, Bulgaria
tel. (+359 42) 605007,
fax (+359 42) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

You can count on us for:

  • Business plans, marketing strategies, analysis benefits / costs elaboration;

    READ MORE...

Upcoming

No events

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest-en

tedxsz

magazine-startus

banner160x80-en