Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР-Стара Загора с одобрен план за действие за насърчаване на иновациите в МСП в рамките на проект INNOGROW, съфинансиран по програма INTERREG Europe


INNOGROW EU FLAGСлед три години усилена работа като част от проект INNOGROW, съфинансиран по програма INTERREG Europe, екипът на АРИР-Стара Загора представи и получи одобрение за „План за действие с мерки за стимулиране на вредряването на иновации в МСП". Планът за действие* беше валидиран от Министерството на икономиката и от Joint Secretariat (управляващият орган) на програма INTERREG Europe. Заложените в плана мерки са идентифицирани през последните 3 години от страна на екипа на АРИР-Стара Загора като добри практики, които могат да подобрят средата за развиване на иновативен бизнес у нас, като специален акцент на документ са селските райони в България.

Малките и средни предприятия (МСП) в селските райони са изправени пред предизвикателства при внедряването на иновации за повишаване на конкурентоспособността си. Регионалните политики трябва съответно да подкрепят разпространението на иновативни решения и нови бизнес модели, които ще доведат до увеличаване на производителността на МСП (с акцент върху МСП в селски райони) и ще улесни достъпа им до нови пазари.

Проектът INNOGROW (Регионални политики за иновации задвижващи конкурентноспособността и растежа на малки и средни предприятия от селските райони) цели да осигури подкрепа на регионално ниво, за да се привлекат малките и средни предприятия от на селските райнои във внедряването на иновации. Обикновено малките и средни предприятия в селските райони срещат сериозни трудности в това да приемат и интегрират иновациите с цел да увеличат своята конкуретноспособност.

За да се постигне тази цел, проектът INNOGROW събира заедно девет партньорски организации от осем държави, с участието на управляващите органи и регионалните органи, влияещи на регионалните и националните политики (инструменти за развитие), за обмяна на полезен опит и добри практики и за да подобри техния капацитет в правенето и прилагането на политики, които насърчават приемането на технологични иновации и иновативни бизнес модели от малки и средни предприятия в селските райони, водещи до повишаване на тяхната конкурентноспособност.

Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР) - Стара Загора е неправителствена организация в обществена полза, създадена през 199а години от Община Стара Загора в партньорство с други общини и организации от региона. За този период АРИР-Стара Загора има успешно изпълнени над 75 проекта в полза на устойчивото регионално развитие.

От 2016-та година АРИР-Стара Загора е партньор по проект „INNOGROW - Регионални политики за иновации задвижващи конкурентоспособността и растежа на МСП от селските райони", съфинансиран по програма "INTERREG EUROPE". Водещ партньор е Регион Тесалия, Гърция. Останалите партньори са: Фондация за екология Ломбардия (Италия), регион Земгале (Латвия), университет на Нюкясъл (Великобритания), Агенция за регионално развитие на регион Пардубице (Чехия); Търговско-промишлена палата Молизе (Италия), Агенция за регионално развитие на Горенския регион (Словения), Център за подкрепа на бизнеса в Кранж (Словения), Неправителствена организация в частна полза „Паном Новум" за иновации в регион Западна Трансдунавия (Унгария).

Основната цел на проекта е да осигури подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия в селските райони чрез внедряване на технологии и иновационни бизнес модели, като насърчи създаване и прилагане на релевантни политики на регионално ниво.

Малките и средни предприятия (МСП) в селските райони са изправени пред предизвикателства при внедряването на иновации за повишаване на конкурентоспособността си. Регионалните политики трябва съответно да подкрепят разпространението на иновативни решения и нови бизнес модели, които ще доведат до увеличаване на производителността на МСП (с акцент върху МСП в селски райони) и ще улесни достъпа им до нови пазари.

Проектът INNOGROW (Регионални политики за иновации задвижващи конкурентноспособността и растежа на малки и средни предприятия от селските райони) цели да осигури подкрепа на регионално ниво, за да се привлекат малките и средни предприятия от на селските райнои във внедряването на иновации. Обикновено малките и средни предприятия в селските райони срещат сериозни трудности в това да приемат и интегрират иновациите с цел да увеличат своята конкуретноспособност.

За да се постигне тази цел, проектът INNOGROW събира заедно девет партньорски организации от осем държави, с участието на управляващите органи и регионалните органи, влияещи на регионалните и националните политики (инструменти за развитие), за обмяна на полезен опит и добри практики и за да подобри техния капацитет в правенето и прилагането на политики, които насърчават приемането на технологични иновации и иновативни бизнес модели от малки и средни предприятия в селските райони, водещи до повишаване на тяхната конкурентноспособност.

Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР) - Стара Загора е неправителствена организация в обществена полза, създадена през 199а години от Община Стара Загора в партньорство с други общини и организации от региона. За този период АРИР-Стара Загора има успешно изпълнени над 75 проекта в полза на устойчивото регионално развитие.

От 2016-та година АРИР-Стара Загора е партньор по проект „INNOGROW - Регионални политики за иновации задвижващи конкурентоспособността и растежа на МСП от селските райони", съфинансиран по програма "INTERREG EUROPE". Водещ партньор е Регион Тесалия, Гърция. Останалите партньори са: Фондация за екология Ломбардия (Италия), регион Земгале (Латвия), университет на Нюкясъл (Великобритания), Агенция за регионално развитие на регион Пардубице (Чехия); Търговско-промишлена палата Молизе (Италия), Агенция за регионално развитие на Горенския регион (Словения), Център за подкрепа на бизнеса в Кранж (Словения), Неправителствена организация в частна полза „Паном Новум" за иновации в регион Западна Трансдунавия (Унгария).

Основната цел на проекта е да осигури подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия в селските райони чрез внедряване на технологии и иновационни бизнес модели, като насърчи създаване и прилагане на релевантни политики на регионално ниво. Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР)-Стара Загора представя в настоящия план за действие „Пакет от мерки за насърчаване на иновациите в МСП, с акцент върху МСП в селските райони".

Стъпвайки върху всички дейности, реалиирани през последните три години, екипът на АРИР-Стара Загора изготви този пакет от мерки, който цели да увеличи насърчването на иновации в МСП в България, с акцент върху МСП в селски райони.

Българска версия на плана за действие можете да намерите тук, а английска – тук.

* Съдържанието на този документ се базира на събран полезен опит и добри практики от Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР) - Стара Загора като партньор по проект INNOGROW, съфинансиран по програма INTERREG Europe. Направените предложения са идентифицирани като полезен опит от други страни – партньори по проекта и спрямо нуждите на МСП в България, с акцент върху МСП в селски райони

20 YEARS Stara Zagora Regional Economic Development Agency

REDA is determined in accordance with Art. 2 NGO’s Act as a non-profit organization for the public benefit to the objectives and tasks set out below:

The main objective of the REDA - Stara Zagora is to support the development and implementation of mechanisms to manage the process of successful integration into the European community of local and regional authorities and businesses in the region through policies development at regional and local level aimed at sustainable development of the region and stimulate economic development, including:

Read more...
 

Certificates

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

Contact Us

127 General Stoletov Street,
6000 Stara Zagora, Bulgaria
tel. (+359 42) 605007,
fax (+359 42) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10 USEFUL TIPS ON HOW TO GET YOUR PROJECT FUNDED

 

10 RULES FOR WRITING SUCCESSFUL PROJECT PROPOSAL

You can count on us for:

  • Elaboration of tender documents for procurement of goods, services and construction works under the procedures of the European Union, the Public Procurement Act and other relevant legislative acts;

Upcoming

No events

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest-en

tedxsz

magazine-startus

banner160x80-en

Loading ...