Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ПОКАНА за сформиране на Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за 2021-2027 г.

Министерството на земеделието, храните и горите публикува ПОКАНА за сформиране на Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за 2021-2027 г.. Поканата е към всички неправителствени организации в сектора- представители на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

Юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност не може да подаде повече от едно заявление. Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, които са подали в срока на поканата заявления по образец и отговарят на посочените критерии ще бъдат уведомени и ще бъдат поканени да излъчат по 1 (един) общ представител на съответната група организация за основен член и до 3 (трима) представители за резервни членове.

Писмените заявления се представят по образец, приложен към поканата на адрес: 1606 гр. София, бул. „Христо Ботев“ 55, Министерство на земеделието и храните.

Крайният срок за приемане на документи е 15 (петнадесет) работни дни от датата на публикуване на поканата на 25 юли 2019 година.

Самата ПОКАНА и всички необходими документи може да откриете на страницата на МЗХГ.

Източник: МЗХГ

20 YEARS Stara Zagora Regional Economic Development Agency

REDA is determined in accordance with Art. 2 NGO’s Act as a non-profit organization for the public benefit to the objectives and tasks set out below:

The main objective of the REDA - Stara Zagora is to support the development and implementation of mechanisms to manage the process of successful integration into the European community of local and regional authorities and businesses in the region through policies development at regional and local level aimed at sustainable development of the region and stimulate economic development, including:

Read more...
 

Certificates

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

Contact Us

127 General Stoletov Street,
6000 Stara Zagora, Bulgaria
tel. (+359 42) 605007,
fax (+359 42) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10 USEFUL TIPS ON HOW TO GET YOUR PROJECT FUNDED

 

10 RULES FOR WRITING SUCCESSFUL PROJECT PROPOSAL

You can count on us for:

  • Consulting services in selecting suitable funding programmes;

    READ MORE...

Upcoming

No events

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest-en

tedxsz

magazine-startus

banner160x80-en

Loading ...