Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА С БИЗНЕСА В СТАРА ЗАГОРА

На 13.05.2016 г. /петък/ от 10,30 ч. в зала 1 на комплекс „ВЕРЕЯ", Стара Загора, Областен информационен център Стара Загора организира заключителна информационна среща „Заедно в подкрепа на местния бизнес", която е част от националната кампания „Успешни заедно" на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ.

На срещата ще се представят актуални възможности за финансиране по оперативните програми, финансови инструменти през новия програмен период, Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Ще се дискутират често срещани грешки и проблеми при изпълнение на проекти и възможности за търсене на пазари и бизнес партньори от ЕС.

Събитието ще бъде съпътствано от изложба на успешни проекти на бизнеса в област Стара Загора, разположена в Зала 2 на комплекс „ВЕРЕЯ".

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз.

Заключителна среща

„ЗАЕДНО В ПОДКРЕПА НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС“

13 май 2016, Хотелски комплекс „Верея“

10:30 – 10:45

 Регистрация и кафе за добре дошли

10:45 – 10:50

 Официално откриване

  • Георги Симеонов, Ръководител проект

10:50 – 11:00  

 За националната инициатива „Успешни заедно“

  • Петя Ацинова, управител ОИЦ Стара Загора

11:00– 11:15

 «Тесни места» при кандидатстване, управление и отчитане на проекти от бизнеса

  • Валери Караманов, член на Клуб на работодателя, Стара Загора

11:15 – 11:30

 Често срещани грешки при изпълнение на проекти по ОП  «Конкурен-тоспособност на българската икономика» и ОП «Иновации и конкурен-тоспособност»

  • Борислав Вълчев, младши експерт, УО ОПИК,  Регионален сектор Стара Загора

11:30 – 11:45

 Възможности за финансиране на проекти на бизнеса по оперативните програми през 2016 г.

  • Велизара Джакова, експерт «Комуникация и информация», ОИЦ Стара Загора

11:45 – 12:00

 Финансови инструменти в програмeн период 2014 – 2020

  • Надя Данкинова, изпълнителен директор фонд ФЛАГ

12:00 – 12:15

 Иновационна стратегия за интелигентна специализация

  • Стефан Узунов, консултант, дирекция "Икономически политики за насърчаване“, Министерство на икономиката

12:15 – 12:30

 Възможности за търсене на пазари и бизнес партньори от ЕС
чрез Europe Enterprise Network

  • Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлена палата – Стара Загора 

12:30 – 13:00

 Дискусия, обобщения, закриване

13:00 – 14:30

 Коктейл и продължение на дискусията в неформална среда

20 YEARS Stara Zagora Regional Economic Development Agency

REDA is determined in accordance with Art. 2 NGO’s Act as a non-profit organization for the public benefit to the objectives and tasks set out below:

The main objective of the REDA - Stara Zagora is to support the development and implementation of mechanisms to manage the process of successful integration into the European community of local and regional authorities and businesses in the region through policies development at regional and local level aimed at sustainable development of the region and stimulate economic development, including:

Read more...
 

Certificates

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

Contact Us

127 General Stoletov Street,
6000 Stara Zagora, Bulgaria
tel. (+359 42) 605007,
fax (+359 42) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10 USEFUL TIPS ON HOW TO GET YOUR PROJECT FUNDED

 

10 RULES FOR WRITING SUCCESSFUL PROJECT PROPOSAL

You can count on us for:

Upcoming

No events

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest-en

tedxsz

magazine-startus

banner160x80-en

Loading ...