Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА ПРЕДСТАВИ ПРОЦЕДУРИТЕ „АКТИВНИ “ И „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ ПО ОПРЧР

eufunds22-7-2015

Над 50 представители на общински администрации, НПО, ЦПО, работодатели взеха участие в проведените информационни дни по отворените процедури „Активни" и „Ново работно място 2015" по ОПРЧР. Събитията в Стара Загора и Казанлък бяха проведени от ОИЦ – Стара Загора и имаха за цел да представят насоките за кандидатствае и електронното подаване на проектни предложения през ИСУН 2020 на двете процедури по ОПРЧР.

Процедурата „Активни" има за цел да идентифицира и мотивира младежи до 29 годишна възраст за включване в продължителна заетост или връщането им в образованието. Бюджетът на процедурата е 26 милиона лева, като безвъзмездната помощ е 100 %, а допустими кандидати са НПО, организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда, ЦПО, общини и райони на общини, социални партньори и работодатели. Срокът за подаване на проекти предложения е 31.08.2015 г.

Целта на процедурата „Ново работно място" е създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Общият бюджет е 40 милино лева като безвъзмездната помощ за микро, малки и средни предприятия е 100% , а за големи 80%. По схемата може да кандидастват работодатели за наемане на безработни и неактивни лица за период до 12 месеца както и закупуване на оборудване за новото работно място. Процедурата е отворена за кандидатстване до 14.09.2015 г.

Кандидатстването и по двете процедури е само електронно през системата ИСУН 2020.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Име на служител: Петя Ацинова, управител

Тел:. 0889 199180, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20 YEARS Stara Zagora Regional Economic Development Agency

REDA is determined in accordance with Art. 2 NGO’s Act as a non-profit organization for the public benefit to the objectives and tasks set out below:

The main objective of the REDA - Stara Zagora is to support the development and implementation of mechanisms to manage the process of successful integration into the European community of local and regional authorities and businesses in the region through policies development at regional and local level aimed at sustainable development of the region and stimulate economic development, including:

Read more...
 

Certificates

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

Contact Us

127 General Stoletov Street,
6000 Stara Zagora, Bulgaria
tel. (+359 42) 605007,
fax (+359 42) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10 USEFUL TIPS ON HOW TO GET YOUR PROJECT FUNDED

 

10 RULES FOR WRITING SUCCESSFUL PROJECT PROPOSAL

You can count on us for:

  • Development of technical specifications regading tenders procedures;

Upcoming

No events

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest-en

tedxsz

magazine-startus

banner160x80-en

Loading ...