Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Областен информационен център - Стара Загора ще проведе четвърта годишна конференция на 29. 05.2015

На 29.05.2015 г. от 09,30 часа в Регионална библиотека „Захарий Княжески", Стара Загора" ще се проведе регионална годишна конференция на тема „Човешки ресурси и регионално развитие". Основни акценти в събитието ще бъдат възможностите за развитие на образованието, ученето през целия живот, квалификация и преквалификация на заети и безработни лица, социално предприемачество и младежка заетост.

В рамките на конференцията ще бъдат представени успешни практики и предизвикателства при реализиране на проекти за развитие на човешките ресурси в регион Стара Загора. Опитът на Агенция за развитие Никозия, Кипър в управлението на създаденото от организацията социално предприятие и неговите успехи ще сподели Панайотис Монтукос, финансов директор на агенцията.  Д-р Карл Биркхьолзер Технологична мрежа, Берлин ще представи социалното предприемачество и местното развитие на Германия. Гост на конференцията ще бъде и Кирил Киряков, ръководител на екип за Румъния, България и Малта, Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване", Европейска комисия. Приоритетите в сферата на образованието ще представят лектори от Министерство на образованието и науката, а възможностите за квалификация и преквалификация за заети и безработни лица и младежка заетост ще се представят от  Министерството на труда и социалната политика.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Регионална конференция

„Човешки ресурси и регионално развитие”

29 май, 2015, Регионална библиотека „Захарий Княжески“

Предварителна програма

09:15 – 09:45 Пресконференция

09:30 – 10:00 Регистрация и кафе за добре дошли

10:00 – 10:30 Официално откриване

 • Живко Тодоров, кмет на община Стара Загора

 • Георги Ранов, областен управител

 • Георги Симеонов, Ръководител проект

10:30 – 12:00    Панел 1: Образование, учене през целия живот и развитие на човешките ресурси

Модератор: Георги Симеонов

 • ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ – възможности за развитие на образованието в България

Лазар Парасков, старши експерт, ГД „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

 • Проект Образователен парк „Енергоефективно строителст-во”, схема „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”, ОПРЧР

Ученици от професионална гимназия по строителство и геодезия „Лубор Байер“, Стара Загора

 • Успехите на проект „Успех“

РИО, Стара Загора

Клуб „Барабанчици“, ОУ „Кирил Христов“, Стара Загора

 • Възможности за квалификация и преквалификация на човеш-ките ресурси по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Ташка Габровска, държавен експерт ГД "Европейски фондове, международни програми и проекти", МТСП

 • Учене през целия живот. Опитът на Българо-германски център за професионално обучение

Върбан Танев, директор БГЦПО, Стара Загора

12:00 – 12:15 Дискусия

12:15 – 12:45 Кафе пауза

12:45 – 13:45 Панел 2: Социално прдприемачество и развитие на дребния бизнес

Модератор: Петя Ацинова

 • Социално предприемачество и местно развитие. Опитът на Германия

Д-р Карл Биркхйолзер, Технологична мрежа, Берлин

 • Успехите и проблемите на едно социално предприятие в България

Емил Мачев, управител на социално предприятие "Отворена врата" ЕООД, Плевен

 • Опитът на Агенция за развитие Никозия

Панайотис Монтикус, финансов директор на Агенция за развитие Никозия, Кипър

 • Европейски средства за насъчаване на предприемачеството

Йорданка Джонджорова, Джомедия ЕООД

13:45 – 14:00 Дискусия

14:00 – 14:30 Панел 3: Младежка заетост

Модератор: Жулиета Върлякова

 • Европейски програми за младежка заетост

Кирил Киряков, ръководител екип за България, Румъния и Малта, Генерална дирекция «Заетост, социални въпроси и приобщаване», Европейска комисия

 • Актуални възможности за младежка заетост

Жулиета Върлякова, Дирекция „Бюро по труда“ Стара Загора

14:30 – 14:45 Дискусия и закриване

14:45 – 15:45 Коктейл на терасата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ с поглед към Античен комплекс „Августа Траяна“

15:45 – 16:45 Посещение на БГОЦ (опция)

Конференцията ще се съпътства с изложба на рисунки и фотографии на ученици, участници в проект „ „Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти УСПЕХ”.

20 YEARS Stara Zagora Regional Economic Development Agency

REDA is determined in accordance with Art. 2 NGO’s Act as a non-profit organization for the public benefit to the objectives and tasks set out below:

The main objective of the REDA - Stara Zagora is to support the development and implementation of mechanisms to manage the process of successful integration into the European community of local and regional authorities and businesses in the region through policies development at regional and local level aimed at sustainable development of the region and stimulate economic development, including:

Read more...
 

Certificates

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

Contact Us

127 General Stoletov Street,
6000 Stara Zagora, Bulgaria
tel. (+359 42) 605007,
fax (+359 42) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10 USEFUL TIPS ON HOW TO GET YOUR PROJECT FUNDED

 

10 RULES FOR WRITING SUCCESSFUL PROJECT PROPOSAL

You can count on us for:

 • Writing project proposals for programmes under the EU and other international and national funding programmes;

  И ОЩЕ...

Upcoming

No events

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest-en

tedxsz

magazine-startus

banner160x80-en

Loading ...