Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Онлайн ръководството ще помага на бизнеса да извърши така необходимата дигитална трансформация

Онлайн ръководството по дигитална трансформация е създадено по проект „Дигитализация – Стратегическо ръководство за дигитализация на МСП“, изпълняван по програма Еразъм+, в който партньор от българска страна е Търговско-Промишлена Палата Враца.

Ръководството съдържа полезна информация относно разработването и прилагането на индивидуална стратегия за дигитална трансформация на МСП в сферата на бизнес услугите и информация и предложена допълнителна литература относно различните видове дигитални технологии. Всеки желаещ да работи по-задълбочено по темата би могъл да се запознае с Процесния модел за дигитална трансформация в ПДФ формат (който е достъпен на английски език) и да научи повече по следните теми:

Значението на дигитализацията в съвременната конкурентна среда Европейски политики в сферата на дигитализацията
Дигитализация и организационно развитие Оформяне на дигитален процес на трансформация в МСП
Промяна на бизнес модели
Ефектите от дигиталната трансформация върху компаниите
Онлайн ръководството ще спомогне за процеса на дигитална трансформация в компаниите, който е изключително важен за тяхното бъдещо развитие и успех.

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

tedxsz

magazine-startus