Bulgaria

 

 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА
прилагане на изискванията на машинната директива на ЕС при
производителите на машини за хранителната и питейна индустрия

 

    Ръководството изяснява в практически план действията, които производителят на машини за хранителната и питейна индустрия трябва да предприеме, за да постави знака СЕ на своята продукция. Разгледана е Машинната директива на ЕС и съответните наредби от българското законодателство. От приложенията, в които са систематизирани основните нормативни документи и стандарти, отнасящи се към машините за хранителната и питейна индустрия, особено значение има таблица за оценка на съответствието и анализ на риска, с помощта на която всеки производител може самостоятелно да анализира всички рискове, свързани с дадена машина и да установи на кое съществено изискване тя трябва да отговаря. Писмено документираният анализ на рисковете трябва да бъде приложен към техническото досие на машината. Едва тогава може да се пристъпи към съставяне на декларация за съответствие, в която производителят потвърждава съответствието на машината с важните директиви на ЕС и поставяне на знака СЕ.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 1. Обща информация за Машинната директива ........................................... стр. 4 - 23

  •  Наредби от българското законодателство
  •  Съществени изисквания към машини за хранителни продукти
  •  Знакът СЕ. Конкретни стъпки за поставяне на знака СЕ

 2. Стандарти, отнасящи се към хранително-вкусовите машини
  /Приложение 1/ ..................................................................................... стр. 24 - 38
 3. Таблица за оценка на съответствието и анализ на риска
  /Приложение 2/ ..................................................................................... стр. 39 - 58
 4. Образец на декларация за съответствие
  /Приложение 3/ ..................................................................................... стр. 59 - 60
 5. Наредба за маркировката за съответствие.
  /Приложение 4/ ..................................................................................... стр. 61 - 63
 6. Обща схема на органите за оценка на съответствието
  /Приложение 5/ ...................................................................................... стр. 64

 

    За повече информация и закупуване на ръководството се обръщайте към
Сдружението на фирми за хранително машиностроене в България "ХРАНТЕХМАШ".

Назад

ЗА КОНТАКТИ:
Сдружение на фирми за хранително машиностроене в България "ХРАНТЕХМАШ"
Изпълнителен директор инж. Кольо Боев

бул. “Методи Кусев” 67, ап. 2;
6004 Стара Загора,
Тел./факс: 042/64 31 59

E-mail: hrantechmach@dir.bg
URL:www.szeda.bg/clients/fpmb.html

   

Начало | За АРИР | Регион Стара Загора | Туризъм | Бизнесът в региона | Инвестиционни възможности

За контакти
| Полезни връзки | Съдържание на сайта

(c) 1999-2002 REDA, Stara Zagora, Bulgaria