Община ЧирпанОбщина ЧирпанОбщина Чирпан
Община Чирпан
 
Община Чирпан
Общината

powered by FreeFind

 

Общината

     Община Чирпан се намира в Горнотракийската низина, в югозападната част на област Стара Загора и включва части от Средна гора на север (Чирпанските възвишения) и част от долината на река Марица на юг. Средната надморска височина e от около 240 м. Климатът е умерено континентален.

ЧирпанПодробна карта на общината

Подробна карта на общината може да намерите тук..

     Населените места в общината са 21, от които 20 са села. Община Чирпан граничи с общините Стара Загора, Братя Даскалови, Първомай и Димитровград.

     Град Чирпан се намира на 39 км от областния град Стара Загора и на 56 км от Пловдив. Разположен е в близост до пресечната точка на две магистрали с международно значение - Тракия (София - Бургас) и Марица (София-Свиленград). Инвестициите в тяхното изграждане са една от важните предпоставки за бъдещото икономическо развитие на общината.

     Община Чирпан заема площ от 522,9 кв. км, което представлява 0,47% от територията на страната и 10,18% от територията на областта.

     Видове територии по фондове (в кв. км)

Земеделски територии 404,1
Горски площи 73,6
Населени места и други урбанизирани територии 33,9
Водни течения и водни площи 6,5
Територии за добив на полезни изкопаеми 0,6
Територии за транспорт и инфраструктура 4,2
Общо 522,9

 


История 
Местоположение
Природни ресурси 
Местни власти 
     

(c) 2003 Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

USAID Foundation for Local Government Reform

Проект "Изграждане на положителен образ на общините Гълъбово, Раднево и Чирпан - основа за
създаване на доверие у граждани и външни партньори", финансиран от
Американска агенция за международно развитие чрез Фондация за реформа в местното самоуправление