Община ЧирпанОбщина ЧирпанОбщина Чирпан
Община Чирпан
 
Община Чирпан
Общината

powered by FreeFind

 

Общината Местни власти

     Административен център на общината е гр. Чирпан, към който се включват и още 20 населени места:

Винарово Изворово Средно градище
Воловарово Малко Тръново Стоян Заимово
Гита Могилово Целина
Димитриево Осларка Ценово
Държава Рупките Яворово
Зетьово Свобода Яздач
Златна Ливада Спасово  

     Общински съветници в общината са 21 души. Общият брой на общинската администрация възлиза на 65 души, като в това число влизат кметовете на отделните населени места.

Структурата на общинската администрация е представена на схемата->

Административна сграда на община Чирпан
Административна сграда на
община Чирпан

 


История 
Местоположение
Природни ресурси 
Местни власти 
     

(c) 2003 Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

USAID Foundation for Local Government Reform

Проект "Изграждане на положителен образ на общините Гълъбово, Раднево и Чирпан - основа за
създаване на доверие у граждани и външни партньори", финансиран от
Американска агенция за международно развитие чрез Фондация за реформа в местното самоуправление