Община ЧирпанОбщина ЧирпанОбщина Чирпан
Община Чирпан
 
Община Чирпан
Полезни връзки

powered by FreeFind

Полезни връзки

 

     Център за развитие на община Чирпан - e-mail: cnp_chirpan@szeda.bg

     Агенция за регионално и икономическо развитие Стара Загора

     Община Стара Загора

     Област Стара Загора

     Правителство на Република България

     Национален осигурителен институт

     Национална здравноосигурителна каса

     Главна данъчна дирекция

     Електроразпределение Стара Загора ЕАД (район Чирпан)

     Телефонен указател

     Археологическо дружество "Карасура"

 

     

(c) 2003 Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

USAID Foundation for Local Government Reform

Проект "Изграждане на положителен образ на общините Гълъбово, Раднево и Чирпан - основа за
създаване на доверие у граждани и външни партньори", финансиран от
Американска агенция за международно развитие чрез Фондация за реформа в местното самоуправление