Община ЧирпанОбщина ЧирпанОбщина Чирпан
Община Чирпан
 
Община Чирпан
Начин на живот

powered by FreeFind

 

Начин на живот

     Култура : Художествени галерии

Художествена галерия "Никола Манев"      Чрез общо дворно пространство къщата музей "Пейо Яворов" се слива с художествена галерия "Никола Манев" и образува общ музеен комплекс. Художествената галерия "Никола Манев" в Чирпан е създадена от световно известния български художник Никола Манев. Разположена е в стара възрожденска къща, построена през 1867 г. в горната махала на Чирпан в типичен пловдивски архитектурен стил от средата на ХІХ век със симетрично разположени вътрешни помещения. През 2000 г. художникът купува къщата и я дарява на общината. По негово настояване тя е реставрирана и превърната в галерия. При откриването й Никола Манев дарява 20 от най-известните си творби, с което постави началото на нейния фонд.

Художествена галерия "Никола Манев"Освен постоянната експозиция с творби на известния художник, в галерията е експонирана сбирка от кристали дарени от Илия Делев, българин живеещ в Бразилия. Периодично се организират прояви съвместно с Общинска художествена галерия. Основен приоритет на галерията е даване на допълнителен тласък на културния живот в града и стимулиране работата на местните творци.

      Най-младият културен форум "Празници на свободния дух", организиран от художествена галерия "Никола Манев" в началото на месец септември, печели все повече приятели и превръща Чирпан в европейска културна сцена. По покана на световно известния художник почитатели на изкуството от Стария континент се събират в двора на галерия "Никола Манев", превърнат в импровизирана сцена на открито, на която се изявяват именити българи, които творят по света и в България. Форумът завършва с присъждане на награди за литература, поезия и изобразително изкуство на галерията.

Тянковата къща      Художествената галерия "Никола Манев" работи в тясно сътрудничество с Общинска художествена галерия. Създадена през 1973 год. като художествена сбирка към Общински народен съвет, през 1991 год. тя е преобразувана в Общинска художествена галерия и е настанена в известната в града Тянкова къща. През 1993 год. къщата е реституирана и галерията е пребазирана на втория етаж в Клуба на дейците на културата и има добър достъп за посещения. Към галерията са създадени следните фондове: живопис, графика, скулптура. Периодично представя изложби на творби от местни художници и експозиции на гостуващи художествени галерии включително и на Националната художествена галерия, подготвя и изнася лекции за изобразителното изкуство. Оказва методическа помощ на преподаватели, ученици от общообразователните и специализираните художествени паралелки в града. Извършва издирвателска и събирателна дейност за попълване на своите фондове с творби на художници от Чирпан и страната. Извършва издателска и рекламна дейност, участва в културния живот на града.


Образование 
Здравеопазване 
Спорт
Култура
     

(c) 2003 Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

USAID Foundation for Local Government Reform

Проект "Изграждане на положителен образ на общините Гълъбово, Раднево и Чирпан - основа за
създаване на доверие у граждани и външни партньори", финансиран от
Американска агенция за международно развитие чрез Фондация за реформа в местното самоуправление