Община ЧирпанОбщина ЧирпанОбщина Чирпан
Община Чирпан
 
Община Чирпан
Начин на живот

powered by FreeFind

 

Начин на живот

     Култура : Музеи

     Историческият музей на град Чирпан разполага с четири изложбени зали, фондохранилища и работни кабинети за отдели "Археология", "Етнография" и "История". Има оборудвано реставрационно ателие и семинарна зала. Музеят събира, проучва и изследва археологията, историята и етнографията на Чирпан и региона.

     Основните колекции във фондовете включват снимки, вещи, документи, свързани с миналото на Чирпан и околностите, лични вещи и други материали, свързани с видни дейци от Възраждането, борбите за съединение на българските земи, стопанското и културно развитие на района. В залите на музея периодично се представят изложби от различни периоди. Музеят изготвя късометражни филми с историческа тематика, издава културно-историческо списание "Наше минало".

     В момента специалисти от Историческия музей участват в археологическите проучвания по трасето на автомагистрали "Марица" и "Тракия", тракийско селище в местността "Халка бунар" в с. Горно Белево, средновековен обект в с. Стоян Заимово.

    Безспорно най-значимият археологически обект на музея е "Карасура", който се намира източно от града, в южните склонове на Средна гора. Това място пази уникални исторически свидетелства за живота от неолита (ІV хил.пр.н.е.) до късното средновековие (XІV в. от н.е.). Проучва се от 1981 г. от екипи от български и немски изследователи. Обхваща селищна могила Калето и околността, както и южно разположения хълм Кайряка. Разкрити са три порти, десет кули, църковни и жилищни постройки, както в укрепената част, така и извън нея.

Откритият при археологическите разкопки материал е много разнообразен - отделни архитектурни елементи, каменни колони с надписи, скулптурни и култови паметници от предхристиянската епоха, оръдия на труда, монети. Богата е колекцията от средновековни накити. Голямо е количеството на намерената керамика от различните епохи, в която се включват над 250 възстановени съда. Между тях се откроява прекрасната колективна находка от 30 съда с изящни форми и украси от ХІ в.

     За опознаване, опазване, съхранение и популяризиране на културно-историческото наследство на Чирпанския край е създадено Археологическо дружество - Чирпан.

     За паметник на културата е обявена и Етнографската къща в с. Спасово. В Чирпан има няколко църкви, които са строени през 19 в. и представляват интересни паметници на възрожденската архитектура:

Църквата "Св. Богородица" е първият голям християнски храм в гр.Чирпан. Построена е на мястото на малка църквица от ХVІІІ в. през 1835 год. Голяма част от иконописа е дело на Георги Данчов - Зографина. Стенописите не са в добро състояние. Църквата е действаща.
   
"Св. Архангел Михаил" е действаща церква, построена на открито място с дарителски средства през 1859 год. със стенописи в добро сътояние.
   
Църква "Св. Св. Кирил и Методий" - стенописи в идеално сътояние.
   
Църква "Св.Спас" - построена върху дарено дворно място през 1857 г. Стенописите са в добро състояние. Църквата е действаща.  


Образование 
Здравеопазване 
Спорт
Култура
 

Родната къща на Яворов     Най-голямата слава и символ на Чирпан е поетът Пейо Яворов. В Чирпан е съхранен родният дом на Пейо Яворов - поетът, белязал завинаги българската литература с магията на своето слово. Къщата музей "П. К. Яворов" е открита за посещения на 31 октомври 1954 година. Тя се намира се в централната част на града и целогодишно приема посетители от страната и чужбина. Музеят събира и съхранява оригинални документи, фотоси и предмети свързани с дейността на Яворов и неговата епоха.

     Сянката на кичестия явор пред прага, цветята и чемширите отвеждат в живота на голямото задружно семейство на поета, което той неведнъж споменава в многобройни стихотворения. Битовата експозиция се състои от три помещения: кухнята, гостната стая и т. нар. "Пейова стая", в които са подредени лични и семейни вещи.

     През 1973 г. до къщата е построена експозиционна зала, в която са проследени основните моменти от жизнения и творчески път на Яворов - стария Чирпан, ученическите години в Пловдив, скиталчествата на телеграфиста, младия поет в София и участието му в културния кръг "Мисъл", Яворов и ВМРО, Мина Тодорова, Лора Каравелова, ранната смърт.

Музей "П. К. Яворов"Главните колекции включват лични вещи, семейни вещи, лична библиотека, издания на Яворов, портрети, илюстрации. Ценна придобивка от 2001 год. е дарената на музея скулптура "Майка Македония"

Просторните експозиционни зали, тихият, потънал в романтика двор са традиционно място за културни изяви в родния град на поета.

     Богатият архив и специализираната библиотека са другото лице в ежедневието на къща-музей "П. К. Яворов".

     Музеят е център на ежегодните традиционни културни празници на Чирпан. Всяка година Чирпан се прекланя пред таланта на поета и празнува Яворовите януарски дни, фестивал на литературата и изкуството в чест на великия български поет. Националната Яворова литературна награда се връчва на всеки пет години за цялостно творчество в областта на поезията на автори, създали високо художествени произведения, представляващи съществен принос в културната съкровищница на страната.

 
       

(c) 2003 Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

USAID Foundation for Local Government Reform

Проект "Изграждане на положителен образ на общините Гълъбово, Раднево и Чирпан - основа за
създаване на доверие у граждани и външни партньори", финансиран от
Американска агенция за международно развитие чрез Фондация за реформа в местното самоуправление