Община ЧирпанОбщина ЧирпанОбщина Чирпан
Община Чирпан
 
Община Чирпан
Общината

powered by FreeFind

 

За контакти

 

ОБЩИНА ЧИРПАН
Адрес: Чирпан 6200,
пл. “Съединение” №1

За контакти:
Кмет: тел.: 0416/21 22, факс: 0416/62 38
Зам. кмет: тел.: 0416/60 77, факс: 0416/62 38
Секретар: тел.: 0416/41 11, факс: 0416/62-38
Електронна поща: obshtina@chirpan.com
Интернет страница: www.szeda.bg/chirpan


ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
ул.“В. Калчев” № 1
тел. 0416/ 7728
ел. поща: cnp_chirpan@szeda.bg


     

(c) 2003 Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

USAID Foundation for Local Government Reform

Проект "Изграждане на положителен образ на общините Гълъбово, Раднево и Чирпан - основа за
създаване на доверие у граждани и външни партньори", финансиран от
Американска агенция за международно развитие чрез Фондация за реформа в местното самоуправление