Проект PLASTECO представя първия си информационен бюлетин

В първия брой на своя бюлетин проект PLASTECO предоставя информация за:

- Учредителна среща на проект PLASTECO на остров Крит, Гърция;

- Предстоящи събития - срещи на заинтересовани страни, провеждане на съвместни тематични анализи и др.

Бюлетинът на български език може да намерите тук.

For English version of PLASTECO's first newsletter please click here

2K1OCCD