На 13 март в Стара Загора се проведе първата среща на заинтересованите страни по проект PLASTECO, финансиран по програма INETRREG Europe

На 13 март в Стара Загора Агенция за регионални иономическо развитие беше домакин на първата среща на заинтересованите страни в контекста на проекта PLASTECO. Събитието събра различни представители, ангажирани с темата „използване на пластмаси“ - еколози, компании, произвеждащи пластмаси, компании за производство на продукти, заместващи пластмаса, национални и регионални власти.

 

След представяне на АРИР - Стара Загора и нейната роля в проекта, срещата премина към запознаване на аудиторията с основната концепция на проекта PLASTECO. Презентацията бе интерактивна и гостите имаха възможност да споделят своето мнение и да обменят опит в областта на прилагането на пластмаси на национално и регионално ниво. Благодарение на разнообразното представителство всички присъстващи се запознаха с позицията на отговорните национални институции, регионалните власти, както и частния сектор.

Тази първа среща на заинтересованите страни постави основите на взаимно полезно сътрудничество между различни заинтересовани страни, активни в сектора на пластмасите. Освен това тя повдигна основни въпроси относно бъдещето на използването на пластмаса в контекста на поетапно прекратяване на широкото замърсяване с пластмаса. Не на последно място бяха изтъкнати ползите от „кръговата икономика“, представяйки идеята за „нова икономика на пластмаси“. 

Това бе първата от общо 6 срещи на заинтересованите страни, които ще се проведат в рамките на проект PLASTECO и ще доведат до реални предложения за въвеждане на мерки за допълнително органичаване на замърсяването с пластмаса и преминаването към "нова икономика на пластмаси".

За повече информация, свързана с "управлението" на пластмасата, натиснетеТУК 

 

Презентация АРИР - Стара Загора

Презентация представяне на проект PLASTECO

Презентация на дейност А2.1 - Срещи на заинтересованите страни по проект PLASTECO

 

IMG 4378

IMG 4382

IMG 4377