Междурегионален уъркшоп относно пазарното позициониране на алтернативите на пластмасовите продукти за еднократна употреба

PLASTECO A32b workshop picture v2 На 15. април 2021 г. АРИР - Стара Загора бе домакин на Междурегионален уъркшоп по темата за пазарното позициониране на алтернативите на пластмасовите продукти за еднократна употреба по инициатива на проект PLASTECO. Първоначално предвиден да се проведе на място в града на липите, пандемичната ситуация наложи неговото онлайн провеждане. Въпреки трудността в провеждането на практическо събитие във виртуална среда, екипът на АРИР - Стара Загора предложи един интерактивен семинар, включващ и презентационна и диалогична част. 

Screenshot 20

Уъркшопът включваше 4 тематични панела, представени от утвърдени експерти в съответните теми: 

- Зелени обществени поръчки като средство за стимулиране търсенето на алтернативни на пластмасовите продуктите за еднократна употреба - лектор господин Николай Димитров, Началник отдел ОПК, община Габрово. Презентацията е достъпна ТУК;

- Екомаркировките в помощ на алтернативни на пластмасовите продуктите за еднократна употреба - лектор госпожа Надежда Христова, МОСВ, Представител на европейската екомаркировка за България. Презентацията е достъпна ТУК

- Подпомагане и развитие на вторични пазари на сурови пластмаси и промяна и промяна в поведенческите навици на обществото - лектор господин Христо Диков, Оперативен мениджър на Екопак България АД. Презентацията е достъпна ТУК

- Бариери, възпрепятстващи приемането на алтернативи на пластмасите за еднократна употреба и начини за смекчаване на тяхното въздействие - лектор госпожа Теодора Желязкова, търговски директор на Ате Пласт ООД. Презентацията е достъпна ТУК

Участниците в събитието се включени и в 2 интерактивни игри, пряко свързани с 2 от панелите: "Какво означава този знак?" и "Намери алтернативата!". В края на уъркшопа всички присъстващи бяха разделени в 4 аналогични на панелите дискусионни групи, в които имаха възможността да обсъдят помежду си опита по тях, предстоящите предизвикатества и възможни решения завбъдеще.

Благодарим на всички включили се над 70 участника за активното включване в семинара, стойностните въпроси и задълбочените дискусии. До нови срещи. 

Screenshot 58