Изявление от името на АРИР - Стара Загора за провеждане на среща на заинтересованите страни по проект PLASTECO

С настоящото изявление бихме искали да потвърдим, че предвидената за утре, 13.03.2020 работна среща със заинтересованите страни по проект PLASTECO ще се състои. 
 
АРИР - Стара Загора уверява участниците, че подхождаме с цялата отговорност към ситуацията - взети са всички необходими мерки с цел опазване здравето и безопасността на участниците - именно от съображения за сигурност събитието беше преместено в по-голяма зала - за 60 участника, което позволява настаняване на всеки присъстващ на достатъчно голямо отстояние от останалите.
 
Събитието не предвижда събирането на големи групи от хора. А решението да го проведем е свързано с факта, че има разрешение за работа на ресторанти, киносалони и театри - за 250 човека на едно място, при определени условия, които ние в случая спазваме. Екипът ни е убеден, че паниката е лош съветник.
 
Екипът на АРИР - Стара Загора