АРИР- Стара Загора с втора среща на заинтересованите страни по проект PLASTECO

Втората за България среща на заинтересованите страни по проект PLASTECO се проведе на 30.07.2020 г. в Стара Загора. Основен фокус на срещата бяха резултатите от изследването по Дейност 1.3. „Доклад за мерките за ограничаване на отпадъците във водите и улесняване на почистването“, подготвен от Асоциацията на балтийските брегове, партньор по проект PLASTECO от Латвия. Докладът се базира на идентифицирани от проектните партньори добри практики в сферата на опазване на чистотата на сладководните и соленоводните басейни, представяйки подробна информация относно успешния опит на страните от консорциума. Гост-лектор на срещата беше Никола Бобчев от Less Plastic Bulgaria, който сподели подробен обзор на замърсеността с пластмаса в Черно море.

В унисон с темата на проект PLASTECO, Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора организира срещата изцяло без да генерира пластмасови отпадъци, използвайки наливна вода, ядливи чаши за кафе, пшенични сламки, хартиени чинии и контейнери за храна.

Докладът за мерките за ограничаване на отпадъците във водите и улесняване на почистването меже да намерите тук

Презентацияна проект PLASTECO

Презентация на "Доклад за мерките за ограничаване на отпадъците във водите и улесняване на почистването"

Презентация за замърсяването на Черно море