Проект Green Infrastructure Network (Green InfraNet), финансиран по оперативна програма INTERREG IVC

greeninfranet logo for office printing colorОт януари 2012 г. Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора е част от международен партньорски консорциум от 12 организации от 10 страни, който изпълнява проект Green Infrastructure Network (Green InfraNet), финансиран по оперативна програма INTERREG IVC на Европейската комисия, категория „Regional Initiative Project", приоритет 2 „Околна среда и превенция на риска", под-категория „Биологично разнообразие и опазване на природното наследство".

 

Част от дейностите, предвидени да бъдат реализирани в участващите 12 региона от различни страни в Европейския съюз, предвиждат проучване на процеса на взимане на решения за иницииране и въвеждане на определена политика, свързана с опазване на околната среда и защита на естествените ареали, подготовка на прилежаща стратегия и прилагането й на местно или регионално ниво. За целта всеки един партньор трябва да представи необходимите стъпки, ключовите актьори и отговорните фактори, които съпътстват превръщането на едно идейно предложение, касаещо околната среда, в целенасочена политика на съответната общинска или областна администрация.

Проектът е с продължителност 36 м.

Уебсайт: http://www.greeninfranet.org/