Проект за усвояване на демократични практики: Повишаване на прозрачността и свободата на информация

Проект за усвояване на демократични практики: Повишаване на прозрачността и свободата на информация в органите за местно самоуправление в България, Унгария, Полша, Словакия и Словения (юли 2002 – юли 2003 г.)

Проектът бе финансиран от Държавния департамент на САЩ. АРИР бе основен партньор на IRIS (Iowa Resource for International Service – Ресурсен център за международна служба на Айова) и координатор за Европа, където бе натоварена с установяването на контакти с останалите четири града и предварителния подбор на кандидатите за 6-седмичен стаж в Айова. По трима представители от всеки град (Стара Загора - България, Веспрем - Унгария‚ Тарнов - Полша‚ Хумене - Словакия и Марибор - Словения) бяха в Айова през февруари и март 2003 г. и работиха в градски и областни управи. През юни във Веспрем, Унгария се състоя конференция по проекта, на която всички участници се събраха отново. След конференцията по двама представители от Айова прекараха по една седмица във всеки от източноевропейските градове за установяване на по-дълготрайни партньорства. На 27 юни 2003 г. всички участници от щата Айова посетиха Стара Загора за последна работна среща, на която бе обобщен натрупания опит от стажа и потенциалното му приложение в България.