Програма за подобряване обслужването на клиенти на държавни и общински организации

Разработване и реализиране на програма за подобряване обслужването на клиенти на държавни и общински организации и частни фирми, (юни 1999 – юни 2000 г.), финансиран от Фондация за реформа в местното самоуправление.

АРИР разработи и реализира програма за подобряване обслужването на клиенти на държавни и общински организации и частни фирми. В рамките на проекта е извършено проучване на мнението за нивото на обслужване в град Стара Загора, разработени са учебни материали и проведени осем семинара за подобряване обслужването на клиентите, три от които с частни фирми, публикувана е брошура, популяризираща основните принципи на доброто обслужване на клиентите.