Осъществяване на програма за микро-кредитиране на дребни предприемачи

Осъществяване на програма за микро-кредитиране на дребни предприемачи, финансирана от Католически служби за помощ (юни 1999 – юни 2000)

През 1998 г. по програма за микрофинансиране на CRS – България, АРИР – Стара Загора стартира проект за отпускане на микрокредити на дребни предприемачи. В резултат на успешното осъществяване на проекта, през 2000 г. програмата изгради самостоятелен офис в Стара Загора с методически функции за останалите региони на България. Към края на юни 2003 г. програма “Устои” има повече от 1200 клиенти в региона, от които над 750 в Стара Загора