Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта"

АРИР е ръководител на одобрени проекти по програма "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта" на фирмите Дезинтегратор АД и Кремък ООД.

Основната цел на проектите е подобряване на пригодността за заетост и адаптивността на работната сила и предотвратяване на социалната изолация в регион Стара Загора. Благодарение на дейностите по тях ще се насърчи създаването на нови работни места, вкл. за хора в неравностойно положение, и ще се подобрят перспективите за заетост и социално сближаване според потребностите и изискванията на пазара на труда в регион Стара Загора.

Екипът на АРИР предоставя  услуги в консултиране бизнеса и общините при подготовка, управление и отчитане на проекти, финансирани от  Оперативните програми, ПРСР, ЕС и други източници.