Обучение по стратегическо развитие за малки предприятия STRATEGY-TRAIN

strategy-train-logoleonardoСъ-финансиран по Програма "Обучение през целия живот" на Leonardo da Vinci на Европейската комисия.

По дейностите му се предвижда разработване на програма за обучение по стратегическо развитие и управление на фирми, насочена към хората, натоварени с отговорностите и вземането на решения в малките предприятия (< 50 заети).

Учебната програма е комбинирана и гъвкава, съобразена със специфичните потребности на целевата група по отношение на време и място и включва различни форми на обучение - присъствено и в електронен вариант (on-line).

Допълнителната целева група включва преподаватели, обучители, наставници, консултанти.

Продължителността на проекта е 24 месеца (ноември' 2008 - oктомври' 2010) и съдържа регламент и насоки за дългосрочно прилагане на програмата за стратегическо развитие. Партньори на АРИР по проекта са организации от Австрия, Ирландия, Португалия и Гърция.

pdf_icon.gif

Обучение по стратегическо развитие за малки предприятия

 

 

На 23 Септември 2010 г.  Агенция за регионално икономическо развитие беше домакин на финалната конференция, с която се отбеляза успешното приключване на проекта Strategy TRAIN - обучение по стратегическо развитие за малки предприятия и 15 годишнината на Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора.

Събитието се проеведе в конферентната зала на хотел "ФОРУМ", гр. Стара Загора и на него присъстваха представители на организациите-партньори по проекта от Австрия, Финландия, Германия, Гърция, Ирландия и Португалия; представители на местната власт, бизнеса, организации от региона, ТПП - Стара Загора.

Интерес представляваха направените презентации за проекта, неговите цели и най-вече онлайн обучителната платформа, за обучение по бизнес планиране и стратегическо развитие на бизнеса, разработена от партньорите по време на проекта и достъпна на 6 езика - български, английски, гръцки, немски, португалски и фински (suomi). 

Събитието съвпадна и с честването на 15 годишнината на АРИР - Стара Загора.

 

Проектът Strategy-TRAIN - обучение по стратегическо развитие за малки предприятия е финансиран по програмата Lifelong Learning Programme към ЕК, и в него си АРИР - Стара Загора си партнира с организации от Австрия, Финландия, Германия, Гърция, Ирландия и Португалия. Повече информация за проекта можете да намерите на официалния сайт. Можете да се запознаете с обучителната платформа тук

АРИР - Стара Загора изказва своите най-искрени благодарности на всички присъствали и взели участие в това събитие партньори и колеги!


На 24 септември на работната група бе организирана културна програма - посещение в Тракийския университет, среща с административното ръководство и разглеждане Музея на коня там. Следобедната програма включи посещение на Исторически музей и Тракийската гробница в гр. Казанлък. Гостите бяха изключително впечатлени и споделиха, че за първи път виждат подобен род неща, твърде различни от историческите паметници в Западна Европа.

 

 

 

{gallery}/stories/conf2010{/gallery}