Иновативни подходи към професионалното обучение в малките и микро предприятия


trainsme-bgleonardoПроектът TrainSME се финансира по програма Леонардо да Винчи и се изпълнява едновременно в седем европейски страни.

АРИР е партньор и национален координатор за България по проект TrainSME за проучване и въвеждане на иновативни подходи към професионалното обучение в малките и микро предприятия. Неговата цел е подобряване на системата за професионално обучение в малките и микро предприятия.

По време на проекта ще бъдат разработени и адаптирани инструменти за оценка на потребностите от професионално обучение в малките и особено в микро предприятията, както и модели за създаване на програми за обучение, които да отговарят на нуждите на предприятията и на работещите в тях и да подкрепят иновационните процеси. В резултат на проекта ще бъдат разработени инструменти за оценка на потребностите (чрез Интернет, на компакт диск) и сборник с материали за оценка на потребностите от професионално обучение и прилагането на нови инструменти в малките и микро предприятия. TrainSME е насочен към специфичното положение в малките (под 50) и особено микро предприятия (под 10 заети).

За повече информация: www.trainsme.net