Шести информационен бюлетин по проект INNOGROW, финансиран от програма INTERREG Europe – март, 2019 година

Това е шестото издание от поредицата информационни бюлетини за проекта INNOGROW.

Interreg Europe logo QUADRI INNOGROW

INNOGROW е европейски проект финансиран от програмата INTERREG Europe, която има за цел да подкрепи модернизацията на съществуващите малки и средни предприятия в селските райони, както и разпространението на иновативни стартъпи (start-ups) чрез политики, които промотират внедряването на нови технологии и иновации в бизнес моделите на малки и средни предприятия в селските райони.

В активният линк в края на публикацията ще намерите пълният информационен бюлетин, който описва цялостният контекст на проекта, неговите цели, както и последните събития и развитие по дейностите, свързани с проекта и всичко, което се е случило през третия семестър на проекта.

Информационните бюлетини ще се публикуват на всеки шест месеца. Чрез нашият уеб сайт, уеб сайта на проекта и информационните бюлетини ще имате възможност да следите прогреса на проекта и постигнатите резултати.

 

Добре дошли в шестото издание на поредицата информационни бюлетини на проект INNOGROW, който насърчава внедряването на иновации от МСП в селските райони чрез обмен на практики и опит между регионите и участниците, свързани с конкурентоспособността на МСП в селските райони и интегриране на научените уроци в регионалните политики и планове за действие.

През последния период на изпълнение всички дейности, които допринасят за обмена на опит и съобщаването на резултатите от проекта, отбелязаха значителен напредък. Партньорите организираха срещи на заинтересованите страни в своите региони, участваха в срещата на европейските региони в Любляна на 12 и 13 февруари 2019 г. и в момента планират да организират план за действие в техните региони с участието на консултанти, публични органи и представители на икономиката на селските райони. малки и средни предприятия.

В този бюлетин ще намерите интересни истории от проучвателните посещения на партньорите и информация за минали, настоящи и бъдещи събития. Чрез нашия уебсайт на проекта и този периодичен бюлетин, ние ви информираме напредъка и ключовите резултати.

 

ИЗТЕГЛЕТЕ ИНФОРМАЦИОННИЯ БЮЛЕТИН