ТЕНДЕНЦИИ В ИНОВАЦИИТЕ В МСП СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В ЕВРОПА

 INNOGROW EU FLAG

Краткият доклад дава преглед на настоящите тенденции в селската икономика в регионите, участващи в проекта INNOGRROW. По-специално, този кратък доклад е за работата на регионалните консултации на партньорите по проекта със заинтересованите страни в селските райони. Той възнамерява да стимулира интереса към регионалните тенденции за навлизане на иновациите и да даде възможност на политиците да извлекат полезни поуки за това как да пристъпят към подходите „отдолу нагоре" за насърчаване на иновативния растеж за МСП в селските райони на практика.

ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКЛАДА