ПРОМОТИРАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В МСП В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 INNOGROW EU FLAG

На базата на научноизследователските дейности INNOGROW, кратката информация за политиката предоставя резюме на конкретни препоръки за политиката по отношение на растежа на МСП в селските райони. Тези препоръки са резултат от анализ на темите, идентифицирани в хода на сравнителен анализ между случаите, събрани от партньорите по проекта в съответните им региони. Основните установени проблеми се отнасят до финансови ограничения, регулаторни рамки и научни изследвания и иновации. Целта на този доклад е да предостави на публичните органи кратък набор от насоки за това как да се създадат благоприятни условия за иновации в тази насока.

ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКЛАДА