Презентиране на проект INNOGROW на Агро Форум 2017 в Пловдив

pic 2

Венелин Добрев от екипа на АРИР-Стара Загора взе участие в презентациите за събитието трета страна Aгро Форум, който се организира в град Пловдив на 23-ти февруари (четвъртък). Събитието започна в ранния следобед с представяне на основен спонсор и организатор - Стабил Агро търговията. Дневният ред на събитието беше разделен в две основни теми - иновации в възможностите на селскостопанския сектор и финансиране от страна на ЕС за МСП икономиката в селските райони. След високоговорителите завършени имаше мрежи част с дискусия.

В първата част на събитието, наречена "Нови тенденции в селското стопанство" се представиха иновации в областта на селското стопанство с две лекции и представянето на проекта INNOGROW. Първата лекция бе за иновативни начини за поливане на полета, ферми и култури чрез използване на нови видове водни помпи и подземно поливане със специални маркучи. Втората лекция беше за иновативни начини за засаждане и отглеждане на овощни дървета и поддържане на висок добив през годините.

INNOGROW Interreg Europe logo QUADRI

След двете лекции Венелин Добрев представи проекта INNOGROW, проблемите, които проектът има за цел да реши, сегашното развитие на проектите дейности и сподели някои добри практики в областта на приемането на иновативни бизнес модели от селските МСП. След презентацията имаше кафе-пауза, която се превърна в дискусия, в която хора от публиката споделиха своя опит по отношение на инвестиции и насърчаване на иновациите в селските МСП.

Втората част на събитието бе фокусирана около различните видове финансиране, което е достъпно за МСП в селските райони в България. Що се отнася до финансирането на иновациите специално внимание беше обърнато на програмата Хоризонт 2020 и възможностите, които тя предлага.

След събитието имаше коктейл и дискусия, на която хора от публиката се срещнаха с леторите. Един специфичен проблем за България, който беше засегнат от бизнесмен е, че в страната все още няма финансиране от ЕС на разположение за определен тип бизнес в селските райони - развитие на публични или частни ловни дивечовъдни стопанства.