Пети информационен бюлетин по проект INNOGROW, финансиран от програма INTERREG Europe – февруари, 2019 година

Това е петото издание от поредицата информационни бюлетини за проекта INNOGROW.

Interreg Europe logo QUADRI INNOGROW

INNOGROW е европейски проект финансиран от програмата INTERREG Europe, която има за цел да подкрепи модернизацията на съществуващите малки и средни предприятия в селските райони, както и разпространението на иновативни стартъпи (start-ups) чрез политики, които промотират внедряването на нови технологии и иновации в бизнес моделите на малки и средни предприятия в селските райони.

В активният линк в края на публикацията ще намерите пълният информационен бюлетин, който описва цялостният контекст на проекта, неговите цели, както и последните събития и развитие по дейностите, свързани с проекта и всичко, което се е случило през третия семестър на проекта.

Информационните бюлетини ще се публикуват на всеки шест месеца. Чрез нашият уеб сайт, уеб сайта на проекта и информационните бюлетини ще имате възможност да следите прогреса на проекта и постигнатите резултати.

 

Добре дошли в петото издание на поредицата от информационни бюлетини на проекта INNOGROW, който насърчава възприемането на иновациите от МСП в селските райони чрез обмен на практики и опит между регионите и участниците, свързани с конкурентоспособността на МСП в селските райони и интегриране на научените уроци в регионалните политики и планове за действие.

През последния период на изпълнение всички дейности, които допринасят за обмена на опит и съобщаването на резултатите от проекта, напредват значително. Партньорите напреднаха с разработването на иновативен инструмент за онлайн бенчмаркинг в подкрепа на регионите INNOGROW при оценката на тяхната ефективност за подобряване на конкурентоспособността на МСП в селските райони. Две основни дейности за обмен на опит се проведоха в 5-ия семестър, третия уъркшоп в Гьор, Унгария, по новите бизнес модели и второто проучвателно посещение за трансфер на опит от иновативните производствени политики в Тесалия, Гърция. Всички партньори участваха в двете дейности. Освен това, партньори по проекта INNOGROW планираха и участваха в срещата на върха на европейските региони в Любляна, Словения, която се проведе на 12 и 13 февруари 2019 г.

В този бюлетин ще намерите информация за минали, настоящи и бъдещи дейности по проекта, ключови резултати от проекта и предстоящи събития, както и интересни изводи от проучвателното посещение в региона на Тесалия и от семинара в Дьор. Чрез нашия уебсайт на проекта и този периодичен бюлетин ще ви информираме за напредъка и ключовите резултати.

 

ИЗТЕГЛЕТЕ ИНФОРМАЦИОННИЯ БЮЛЕТИН