Информационен ден по проект INNOGROW се проведе в Стара Загора

INNOGROW EU FLAG 1Събитието се проведе на 25-ти мaрт (сряда) в Тракийски университет, Стара Загора. На събитието присъстваха 22 местни заинтересовани страни, сред които представители на университета, студенти от факултета и представители на регионалния бизнес. Темата на информационния ден беше посветена на проекта INNOGROW и иновациите в селските райони на МСП. В рамките на събитието бяха представени проблемите, пред които са изпратени МПС в селските райони, бариерите и стимулите пред внедряването на иновации и мерките, които ще бъдат предложени от АРИР-Стара Загора за увеличаване на възможностите за МСП в сеслките райони да внедряват иновации. След това се проведе дискусия за добрите практики на българските МСП в селските райони, които са възприели иновациите и добрите резултати от практиките.

Те бяха последвани от дискусионна част, а Венелин Добрев от АРИР-Стара Загора беше на разположение за коментари и въпроси. Основните проблеми, изтъкнати от аудиторията, бяха големият брой административни изисквания при участието в някои програми за стартиращи фирми. Екипът на АРИР-Стара Загора отговори на всички въпроси, зададени по време на информационния ден.

 

54523136 2194092054189956 15289187214085

55492825 402953973865603 762843806178895

55929336 556680491491627 407321320388506