Информационен ден по проект INNOGROW се проведе в Стара Загора

IMG 3949

Събитието се проведе на 3-ти май (сряда) в Тракийски университет, Стара Загора. На събитието присъстваха 33 местни заинтересовани страни, сред които представители на университета, студенти от факултета и представители на регионалния бизнес. Темата на информационния ден беше посветена на проекта INNOGROW и иновациите в селските райони на МСП. Дневният ред включваше представянето на две възможности за финансиране на иновативни бизнес идеи. В рамките на събитието бяха представени представители на Министерството на икономиката за представяне на финансирането за иновативни бизнес идеи - проектът "Техностнатарт" и представянето на конкурса "Климатичен старт" за "зелени" бизнес идеи. Решението за покана на представители на Министерството на икономиката за представяне на проекта „Техностарт" бе взето от екипа на АРИР-Стара Загора, тъй като темата за информационния ден и публиката на събитието бяха свързани с темата на проекта.

Събитието започна с приветствана реч на декана на Аграрния факултет на Тракийски университет доц. д-р. Димитър Панайотов, последван от презентация за проекта INNOGROW - въпросите, които се разглеждат, и възможностите, които МСП в селските райони имат чрез възприемане на иновациите. След това се проведе дискусия за добрите практики на българските МСП в селските райони, които са възприели иновациите и добрите резултати от практиките. Втората презентация беше предоставена от експертите от Министерството на икономиката за проекта "Техностнатарт", който финансира иновативни бизнес идеи от националния бюджет на България. Третата презентация беше посветена на конкурса "Климатичен старт", който популяризира и финансира бизнес идеи, които спомагат за опазването на околната среда или решаването на проблеми, свързани с опазването на околната среда.

Те бяха последвани от дискусионна част, а лекторите бяха на разположение за коментари и въпроси. Основните проблеми, изтъкнати от аудиторията, бяха големият брой административни изисквания при участието в някои програми като "Техностарт", които са за стартиращи фирми. Екипът на АРИР-Стара Загора отговори на всички въпроси, зададени по време на информационния ден. Експертите от Министерството на икономиката заявиха, че са на разположение и предоставиха свои контакти си за по-нататъшни въпроси и въпроси, свързани с проекта и дейностите по проекта.

 

IMG 3957 IMG 3963